Prywatny operator pocztowy, dostawca internetowego systemu dystrybucji korespondencji, ubezpieczenia, płatnościami masowym, doładowania prepaid-ORGANIZATOR Beata Tonn

Szanowni Państwo


Sytuacja na rynku usług wymusza na dostawcach stosowanie innowacyjnych rozwiązań, bardziej ekonomicznego podejścia do prowadzenia działalności oraz świadczeń na najwyższym poziomie. Chcąc sprostać tym wyzwaniom dla każdego z naszych klientów przygotowujemy ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości. Zdajemy sobie sprawę, że cena usługi nie zawsze jest najważniejsza, dlatego stworzyliśmy System Obsługi Korespondencji pozwalający na śledzenie przesyłki w czasie rzeczywistym oraz weryfikowanie procesu doręczenia na każdym etapie dystrybucji. Niniejszy system pomaga sprawnie zarządzać wprowadzoną korespondencją jednocześnie zwiększając efektywność i skuteczność doręczeń. Jego zalety to:
 • możliwość Organizatorszybkiego i dokładnego posortowania korespondencji według kodów pocztowych
 • możliwość wystawiania faktur VAT bezpośrednio z systemu;
 • możliwość budowania własnej bazy klientów przy pomocy narzędzi które pozwolą na łatwą migrację potencjalnych klientów do systemu;
 • możliwość systemowej awizacji korespondencji;
 • możliwość adresowania systemowego korespondencji w odniesieniu do pojedynczych przesyłek jak i ich serii;
 • możliwość sprawdzenia statusu przesyłki jak i jej historii, na każdym etapie dystrybucji;
 • możliwość systemowego składania reklamacji;
 • możliwość szybkiego ustalenia osoby doręczającej korespondencję;
 • możliwość integracji z innymi systemami.
 • elektroniczna książka nadawcza;
 • możliwość szybkiego wydrukowania zestawień przesyłek przekazanych na tzw. Stan, osoby doręczającej daną korespondencję;
 • oraz wiele wiele innych…
 • jeżeli potrzebne są dodatkowych funkcjonalności – możemy je dla Państwa indywidualnie opracować w bardzo promocyjnej cenie.
Powyższe cechy pozwalają na zaoszczędzenie czasu oraz uproszczenie procesu obrotu korespondencją, poprzez sprawne i profesjonalne nim kierowanie.
Niniejsza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów które chcą świadczyć usługi pocztowe poprzez podpisanie, na bardzo korzystnych warunkach, umów franczyzowych, jak i do podmiotów które już świadczą usługi za pomocą własnych środków i siły roboczej, a są to przede wszystkim Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Prywatni Operatorzy Pocztowi.
Niniejsza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów które chcą świadczyć usługi pocztowe poprzez podpisanie, na bardzo korzystnych warunkach, umów franczyzowych, jak i do podmiotów które już świadczą usługi za pomocą własnych środków i siły roboczej, a są to przede wszystkim Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Prywatni Operatorzy Pocztowi.
Mamy świadomość postawionych celów dlatego bardzo ważny jest dla nas proces samodoskonalenia, dbamy o to aby wszyscy nasi pracownicy mieli świadomość roli jaką pełnią w procesie obrotu korespondencją, tym samym za właściwe uznajemy ciągłe rozbudowanie struktur weryfikujących proces doręczania. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo na tej stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 52 35 92227
W związku z powyższym. Pragniemy zaproponować Państwu możliwość obopólnej współpracy z wykorzystaniem Systemu Obsługi Korespondencji.